< návrat zpět

... zdravotníctví

MZČR logoMetodika implementace (GDPR) ve zdravotnictví

Dostáváte do rukou praktický návod, jak se připravit na novou evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v anglickém jazyce „General Data Protection Regulation“, ve zkratce „GDPR“) s účinností od 25. 5. 2018. Jelikož zkratka GDPR je již široce zavedena, budeme ji takto používat i v tomto dokumentu.

Jaké si tato publikace klade cíle? Pouze jeden jediný. Provést čtenáře ustanoveními GDPR krok za krokem a vysvětlit jednotlivá ustanovení, upozornit na úskalí a odstranit obavy ještě předtím, než nové nařízení nabude účinnosti. Další logickou otázkou čtenáře je: stihneme to? Odpověď je poměrně jednoduchá. Pokud v současné době dodržujete platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a začnete s přípravou právě nyní, potom lze s přiměřenou jistotou říci, že přípravu stihnete.

Pokud přijmete i tuto odpověď, jistě Vás napadne i otázka, jakou závaznost má tato publikace, proč se řídit právě jí? Zde si pomůžeme přímo ustanoveními samotného GDPR. Odpovědnost za ochranu osobních údajů leží pouze a jedině na správci či zpracovateli osobních údajů. Ani vydané osvědčení souladu s GDPR nezbavuje správce či zpracovatele jejich odpovědnosti. Vnímejte proto tuto publikaci jako prvotní metodický návod pro resort zdravotnictví, vydaný na základě detailního právního rozboru GDPR ze strany Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Více čtěte v dokumentu

https://www.itispm.cz/upload/docs/GDPR_20180102_metodika_implementace_ve_zdravotnictvi.pdf