Služby

Project management

Službu externího projektového řízení chápeme jako službu s garantovanou kvalitou. Na rozdíl od prostého bodyshopu projektových manažerů v této službě nabízíme garanci za zdárný průběh a výsledek projektu. Zajištění externího projektového řízení od nás přinese vaší firmě okamžité úspory. Projekty velmi rychle dosáhnou kontrolovatelného stavu. Manažeři našich klientů jsou přesně informováni o stavu projektů v porovnání s plánem.

Business consulting

Dokážeme pomoci nalézt příležitosti a řešení, které mohou být lidem „uvnitř“ firmy zastřené. Přinášíme návrhy a řešení s odstupem a profesionálním způsobem. Vidíme, co může být skryto. Pomáháme vylepšit zažité procesy, nalézáme nová řešení a implementujeme je v rámci firmy. Koordinujeme veškeré aktivity a vedeme je k efektivitě a následně vyhodnocujeme. Oživení firmy přinášíme pro klienty ze všech odvětví a všech velikostí firem

Business analysis

Přinášíme pohled "zvenku“. Pomáháme Vám růst prostřednictvím nalezení příležitostí pro rozvoj a pro zvýšení výkonu. Naším cílem je pomoci firmám růst prostřednictvím identifikace příležitostí v rámci odvětví při současném respektování všech regulativních omezení a bariér.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naše klienty zajišťujeme funkci externího Pověřence pro ochranu osobních údajů takzvaného DPO (Data Protection Officer). Přečtěte si, co Vám může pověřenec pro ochranu osobních údajů nabídnout. Poskytujeme garanci, že jsme a budeme pro Vás důvěryhodný, odborně zdatný a nezávislý partner, který nebude ve střetu zájmů.