< návrat zpět

Project management

Službu externího projektového řízení

chápeme jako službu s garantovanou kvalitou. Na rozdíl od prostého bodyshopu projektových manažerů v této službě nabízíme garanci za zdárný průběh a výsledek projektu. Zajištění externího projektového řízení od nás přinese vaší firmě okamžité úspory. Projekty velmi rychle dosáhnou kontrolovatelného stavu. Manažeři našich klientů jsou přesně informováni o stavu projektů  v porovnání s plánem.

 1. pracovní kapacita kompetentního projektového manažera
 2. garance dostupnosti a zastupitelnosti projektového manažera
 3. garance kvality pro zákazníka
 4. aparát šablon a nejlepších postupů projektu
 5. softwarové nástroje projektového řízení (výkaznictví, dokument management)

Co je obsahem činnosti externího projektového manažera

 1. svědomité, soustředěné a pečlivé řízení projektu směřující ke zdárnému dokončení
 2. konsolidace stavu projektu, zejména jeho rozsahu a finančního rozpočtu
 3. evidence projektových požadavků včetně změnových požadavků
 4. příprava podkladů pro projektový výbor
 5. vedení přehledu projektových úkolů a dohled nad jejich plněním
 6. vedení přehledu projektových rizik a plánu jejich řešení
 7. vedení přehledu akceptací/akceptačních protokolů

Kontaktujte nás pro informace a domluvte si úvodní konzultaci a nezávaznou nabídku.