Kategorie: Novinky

Vláda schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů

Vláda schválila návrh zákona o zpracování osobních údajůNa návrh Ministerstva vnitra vláda dnes, 21. března 2018, schválila nový zákon o zpracování osobních údajů. Do českého právního řádu tak implementuje evropské Obecné nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). Ministerstvo také zveřejnilo další část informační kampaně související s tímto nařízením.

Vláda přijala nový zákon o zpracování osobních údajů. Ten stanoví například postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo výjimky z GDPR. Dosavadní zákon o ochraně osobních údajů se zruší. Kromě adaptace GDPR zákon provede i trestněprávní směrnici, která upravuje zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány.

Návrh zákona v maximální možné míře využívá výjimek, které GDPR členským státům umožňuje. „V zákoně jsme omezili povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů tam, kde by šlo o ryzí formalitu. Výkladem „veřejného subjektu“ jsme zajistili, aby nemusel být pověřenec např. u servisních příspěvkových organizací nebo knihoven,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Podle něj není ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy nic nového. Sankce vyplývající z nového zákona o zpracování osobních údajů zůstávají pro obce a kraje stejné jako doposud. Horní hranice je stanovena na 10 milionů korun. České správní právo však vylučuje, aby byly pokuty pro obce likvidační. To ukazuje i praxe, protože nejvyšší pokuta uložená obci byla 80 tisíc Kč.

Přečtěte si zbytek na:

https://roklen24.cz/a/SNqRV/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju

print Formát pro tisk

Reklama

Externí data protection officer

Pro naše klienty zajišťujeme funkci externího Pověřence pro ochranu osobních údajů takzvaného DPO (Data Protection Officer).

Kontaktujte nás pro informace a domluvte si úvodní konzultaci a nezávaznou nabídku.