Kategorie: Novinky

Nekončící otazníky kolem GDPR

Nekončící otazníky kolem GDPRPoslední dva roky se ve vyšší či nižší frekvenci objevují studie a průzkumy s tématem připravenosti podniků z různých zemí nebo regionů na nařízení GDPR. Jejich společnou vlastností je, že obvykle vyznívají více či méně pesimisticky. A nezáleží přitom na velikosti zkoumaného vzorku, geografickém pokrytí a povětšinou ani na hospodářském oboru dotazovaných organizací. V přípravách na blížící se účinnost nařízení zaostávají malí i velcí, ze západu i z východu.

Nutno ovšem poznamenat, že naprostou většinu podobných průzkumů sponzorují a realizují dodavatelé pro GDPR relevantních řešení a služeb. Ačkoliv mají na věci zjevný komerční zájem, viditelný duch nepřipravenosti soukromého i veřejného sektoru nemůže být pouze důsledkem marketingové interpretace výsledků dotazování.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů doprovází řada nejistot. Dokládají to například zjištění loňského celoevropského průzkumu společnosti NetApp mezi 750 řediteli a manažery IT, která minimálně naznačila, v čem organizace nejvíce tápaly. Respondenti si nejednoznačně vykládali téma odpovědnosti za dodržování pravidel nakládání s daty. Nijak vysoká míra pochopení nepanovala ani v odpovědi na otázku, co vše do působnosti nařízení GDPR spadá. A zhruba rok před účinností normy uváděli, že přípravy na splnění jejích požadavků postupují pomalu a mají nízkou prioritu.

Klíčová zjištění průzkumu, a to nejen citovaného, lze s trochou nadsázky transformovat do otázek začínajících zájmeny kdo, co a jak. Chybí už jen proč, ale na tu by nejspíše měli odpovídat evropští zákonodárci. "Již od začátku je zřejmé, že GDPR sice předepisuje co chránit, stanovuje práva, dobře definuje termíny, ale vlastně neříká jak. Jak konkrétně postupovat," shrnuje téma nejasnosti Tomáš Hlavsa, manažer oddělení pro kybernetickou bezpečnost ve společnosti Atos.

Přečtěte si zbytek na

https://archiv.ihned.cz/c1-66081770-nekoncici-otazniky-kolem-gdpr 

print Formát pro tisk

Reklama

Externí data protection officer

Pro naše klienty zajišťujeme funkci externího Pověřence pro ochranu osobních údajů takzvaného DPO (Data Protection Officer).

Kontaktujte nás pro informace a domluvte si úvodní konzultaci a nezávaznou nabídku.