Kategorie: Novinky

Implementace v Pečovatelské službě P6

Implementace v Pečovatelské službě P6Oznámení o provedení základní implementace a auditu souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V období od 1.2.2018 do 25.5.2018 provedla naše společnost iTiSPM, s.r.o. základní GAP analýzu a implementaci opatření pro organizaci Pečovatelská služba P6.

 

Uvedené bylo dodáno v rozsahu:

 

 • Revize hlavních procesů zpracování dat a rozsah zpracování osobních údajů
 • Revize ukládání dat a rozsah ukládaných osobních údajů
 • Základní posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů
 • Revize znění pracovních a dalších smluv
 • Zpracování zásad ochrany osobních údajů pro zaměstnance
 • Zpracování zásad ochrany osobních údajů pro nezaměstnance
 • Příprava sady GDPR prováděcích formulářů dle článků 12-20 Nařízení 2016/679

 

V průběhu realizace bylo zjištěno, že:

 • Organizace nezpracovává data ve velkém rozsahu
 • Organizace zpracovává citlivá data
 • Společnost nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vzhledem ke zpracování citlivých dat je doporučen.
 • Zpracování osobních údajů ve společnosti jsou prováděna se zřetelem na jejich ochranu a zajištění jejich bezpečnosti před neoprávněným použitím či zcizením

 

 

 

Prohlášení o vyloučení závislosti

Společnost iTiSPM, s.r.o. nebyla a není majetkově, organizačně ani žádným jiným způsobem ovlivňována objednatelem a je na něm zcela nezávislá.

 

 

 

V Moravské Třebové, dne 24. května 2018

 

                                                                                                 Vlastimil Pokorný

                                                                                                jednatel společnosti

                                                                                                     iTiSPM, s.r.o.

print Formát pro tisk

Reklama

Externí data protection officer

Pro naše klienty zajišťujeme funkci externího Pověřence pro ochranu osobních údajů takzvaného DPO (Data Protection Officer).

Kontaktujte nás pro informace a domluvte si úvodní konzultaci a nezávaznou nabídku.