Kategorie: Novinky, Dění u nás

Externí DPO? I tam, kde to není povinné ?

Externí DPO? I tam, kde to není povinné ?Pokud chcete dále zpracovávat osobní údaje, musíte být od 25.05.2018 GDPR Compliance, tedy v souladu s GDPR. Pokud se na Vás GDPR přímo nevztahuje, nebo i vztahuje, ale nemáte přímou povinnost jmenovat Data protection officera, může být DPPO pro Vás velkou konkurenčí výhodou.

Proč jmenovat DPO i tam, kde to není povinné?

DPO je důležitou součástí compliance programu, kterým může organizace doložit, že vynaložila veškeré rozumně očekávatelné úsilí na to, aby její činnost byla v souladu s GDPR. Je pravděpodobné, pokud se Vás přímo netýká tato povinnost, i přesto musíte realizovat řadu interních změn. Bez Jejich rozsah bez kompetence DPO budete jen hádat.

Proč externí DPO?

Jedním z důvodů rozhodnout se pro externího DPO může být právě skutečnost, že se Vás tato povinnost přímo netýká. Nemusíte tedy školit a zaměstnávat interního DPO. Zajistíte-li si tuto pozici externě, pravděpodobně ušetříte až 70% nákladů, které byste museli investovat do budování systému ochrany dat vlastními silami, mzdových nákladů zaměstnance a nákladů na jeho průběžného vzdělávání. Synergické efekty externích dodavatelů umožňují rozložení nákladů mezi více zpracovatelů a tím jejich subjektivní snížení.

Kvalita služeb externího DPO je hodnocena i dalšími správci dat. Jeho motivace na rozsahu a kvalitě je tak často nesrovnatelně vyšší než u interního zaměstnance.

Neposledním z důvodů je objektivní zamezení vzniku střetu zájmů v případě interního DPO, který z principu zaměstnaneckého poměru nemůže být nezávislý.

Externí DPO Vám pomůže s:

  • upravením směrnic
  • postupy
  • souhlasy se zpracováním
  • a další agendou.

Pro většinu menších správců dat je DPO tou nejbezpečnější volbou, bez ohledu na povinnost. Externí DPO je pro ně současně volbou nejjednodušší a nejlevnější. 

print Formát pro tisk

Reklama

Externí data protection officer

Pro naše klienty zajišťujeme funkci externího Pověřence pro ochranu osobních údajů takzvaného DPO (Data Protection Officer).

Kontaktujte nás pro informace a domluvte si úvodní konzultaci a nezávaznou nabídku.