< návrat zpět

... nezletilí

Souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, pro které teď platí přísnější pravidla.

V Nařízení je mnohem více než doposud řešena nutnost zvláštního přístupu k ochraně osobních údajů dětí. Říká se v něm, že v případech, kdy je zpracování osobních údajů zaměřeno na děti, měly by být všechny informace a otázky podávány jasným a jednoduchým způsobem, včetně jazykových prostředků. Důvod je jasný. Aby jim i děti snadno porozuměly. 

Podle nařízení GDPR musí být u nezletilých dětí (většinou mladších 16ti let) souhlas poskytován buď:

  • rodičem nezletilého
  • zákonným zástupcem
  • soudem ustanoveným opatrovníkem
  • osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

Jednotlivé členské státy si mohou změnit hranici nejnižšího věku dítěte, nemůže být však nižší než 13 let.

Děti na internetu: 

Momentálně se jeví jako aktuální otázka, jak vyřešit v praxi kontrolu toho, že zákonný zástupce vyslovil souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte např. u sociálních sítí nebo on-line her a soutěží apod. Komunikace na této úrovni probíhá v zásadě neformálně a je tedy otázkou, zda potvrzení, že osoba poskytující souhlas za dítě, je osobou starší osmnácti let a zároveň je vůči dítěti v pozici zákonného zástupce. 

Problém v praxi nastává u internetových stránek, kde nelze zjistit, jestli za počítačem sedělo nezletilé dítě za přítomnosti rodičů, kteří souhlas udělili. Správce by však měl vyvinout dostatečné úsilí, aby ověřil, že souhlas byl vyjádřen vážně za přítomnosti rodičů. 

Očekáváme, že v nejbližší době budou vydána stanoviska, která budou řešit problémy z praxe, u kterých zatím nejsou jasné detaily, např. pokud souhlas udělí jen jeden z rodičů.