GDPR a ...

V této sekci bychom vám chtěli přiblížit dopady GDPR pro různé oblasti bežného života.

Celý text nařízení mohou naši klienti nalézt také na Portálu Pověřence pro ochranu osobních údajů


... advokáti

Doporučení CCBE ohledně klíčových nových opatření pro advokáty k dosažení souladu s předpisy v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

... pověřenec v obcích

MVČR připravilo Metodické doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podmínkách obcí. Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí. Přinášíme vám celý přepis tohoto návodu pro lepší dostupnost.

... škola

MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí. Přinášíme vám celý přepis tohoto návodu pro lepší dostupnost.

... zdravotníctví

Dostáváte do rukou praktický návod, jak se připravit na novou evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v anglickém jazyce „General Data Protection Regulation“, ve zkratce „GDPR“) s účinností od 25. 5. 2018. Jelikož zkratka GDPR je již široce zavedena, budeme ji takto používat i v tomto dokumentu.

... ambulance

Hlavní motivací tohoto textu je přispět k lepší orientaci poskytovatelů ambulantní zdravotní péče v dané problematice. Velkým problémem GDPR je totiž jeho obecnost a nejednoznačnost, a to zejména z toho důvodu, že se vztahuje obecně na všechny oblasti, kde se s ochranou osobních údajů fyzických osob běžně potkáváme. Situaci bohužel nezlepšují ani samotní tvůrci GDPR, kteří dosud nevydali jednoznačné a kompletní prováděcí předpisy a pravidla k uvedenému právnímu předpisu. Vzhledem k tomu, že GDPR je novou normou, neexistuje v současné době aplikační praxe, resp. příslušná judikatura, která by obsahovala kodifikaci výkladových pravidel.

... státní správa

GDPR ve státní správě - manuál pro obce. GDPR ve státní správě je nevyhnutelná povinnost. Jelikož jsou obce orgány samosprávy a veřejné moci a zpracovávají velké množství osobních údajů, vztahuje se na ně nové nařízení GDPR v plném rozsahu. Obec musí být schopna prokázat, že její technická a organizační opatření k ochraně dat jsou funkční.

... nezletilí

Souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, pro které teď platí přísnější pravidla. V Nařízení je mnohem více než doposud řešena nutnost zvláštního přístupu k ochraně osobních údajů dětí. Říká se v něm, že v případech, kdy je zpracování osobních údajů zaměřeno na děti, měly by být všechny informace a otázky podávány jasným a jednoduchým způsobem, včetně jazykových prostředků. Důvod je jasný. Aby jim i děti snadno porozuměly.

... personalistika

Nic naplat, právě HR oddělení jsou ta, která ve firmách shromažďují nejvíce citlivých údajů. Z toho důvodu by se personalisté měli o nové nařízení z EU zajímat ze všech zaměstnanců nejvíce. Přichází totiž revoluce a vzhledem k tomu, že pokuty za nedodržení předpisů nejsou zrovna nízké, vyplatí se věnovat jí pozornost.

... e-shopy

Po EET přišla pro majitele e-shopů další rána. Nově budou muset implementovat změny, aby jejich služby byly v souladu s GDPR nařízením. Zejména pro drobné hráče na trhu se jedná o problém. Bojí se vysokých výdajů a mnohdy vlastně ani nevědí, co přesně musí dělat. Jsou tyto obavy oprávněné?

... marketing

Černý pátek v online marketingu se blíží. Nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, GDPR, vstoupí v účinnost už 25. 5. 2018. Pokud nechcete vaši databázi vyhodit do koše a e-mailing je jeden z vašich marketingových kanálů, máte nejvyšší čas začít s pročišťováním vaší databáze kontaktů.