< návrat zpět

Business analysis

Přinášíme pohled "zvenku".

Pomáháme Vám růst

Prostřednictvím nalezení příležitostí pro rozvoj a pro zvýšení výkonu pomáháme organizacím, finančním institucím a obchodním firmám zlepšovat jejich výkonnost, a to primárně prostřednictvím analýzy jejich současných problémů a slabin. Pomáháme s návrhem informačních systémů a to zejména s návrhem koncepce, úvodní analýzou a funkčním designem. Naším cílem je pomoci firmám růst prostřednictvím identifikace příležitostí v rámci odvětví při současném respektování všech regulativních omezení a bariér.

Analyzujeme

Provádíme analýzu procesů i  gap analýzu, jejíž součástí je stanovení cílů, analýza AS-IS stavu, analýza TO-BE stavu, definice rozdílu mezi AS-IS a TO-BE stavem, návrh variant dosažení cílového stavu a zhodnocení a výběr nejvhodnější varianty. Provádníme sběr a přípravu business požadavků pro vyhodnocení a prioritizaci. Přinášíme komplexní analýzy a návrhy řešení vedoucí k oživení firmy napříč všemi odděleními s cílem dosáhnout pozitivních dopadů do hospodářského výsledku firmy prostřednictvím:

  • Distribučních strategií a distribučního mixu
  • Produktových strategií a produktového mixu
  • Portfolio management strategií
  • Ucelené marketingové komunikace uvnitř firmy a směrem ke klientovi
  • Navržení organizačních změn pro efektivní řízení firmy

Nastavujeme strategii

Připravujeme strategické řešení na míru pro danou firmu při využití best practice firmy a trhu, zachováváme nastavené hodnoty firmy, analyzujeme současný stav a příležitosti pro rozvoj společnosti, ze kterého vycházíme a přinášíme koncepci strategického řešení pro zvýšení výkonu a zisku v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Pomáháme organizacím definovat a nastavit plány pro zlepšení a to především na úrovni procesů. Pomáháme definovat a modelovat možné dopady do oblasti nákladů v souvislosti s možnými či plánovanými organizačními změnami.

Dokážeme pomoci nalézt příležitosti a řešení, které mohou být lidem "uvnitř" firmy zastřené. Přinášíme návrhy a řešení s odstupem a profesionálním způsobem. Vidíme, co může být skryto. Pomáháme vylepšit zažité procesy, nalézáme nová řešení a implementujeme je v rámci firmy. Koordinujeme veškeré aktivity a vedeme je k efektivitě a následně vyhodnocujeme. Oživení firmy přinášíme pro klienty ze všech odvětví a všech velikostí firem.