< návrat zpět

... ambulance

MZČR logoMetodika implementace (GDPR) ambulantní sféra

Hlavní motivací tohoto textu je přispět k lepší orientaci poskytovatelů ambulantní zdravotní péče v dané problematice. Velkým problémem GDPR je totiž jeho obecnost a nejednoznačnost, a to zejména z toho důvodu, že se vztahuje obecně na všechny oblasti, kde se s ochranou osobních údajů fyzických osob běžně potkáváme. Situaci bohužel nezlepšují ani samotní tvůrci GDPR, kteří dosud nevydali jednoznačné a kompletní prováděcí předpisy a pravidla k uvedenému právnímu předpisu. Vzhledem k tomu, že GDPR je novou normou, neexistuje v současné době aplikační praxe, resp. příslušná judikatura, která by obsahovala kodifikaci výkladových pravidel.

V současné době na úrovni EU působí pracovní skupina WP 29, která již vydala několik výkladových stanovisek k jednotlivým článkům GDPR a vodítka pro posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Skupina WP 29 byla vytvořena na základě článku 29 směrnice 95/46/EC a je evropským poradním orgánem na ochranu údajů a soukromí. S účinností GDPR se z tohoto tělesa stane Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EPDB). Připomínky k nejasnostem některých ustanovení GDPR jsou tak extenzivně debatovány v řadě významných evropských projektů a platforem, a z těchto důvodů lze v budoucnosti jistě očekávat další zpřesňování výkladu některých ustanovení.

V následujícím dokumentu čtenáři naleznou vybrané praktické rady a také návrhy konkrétních kroků k implementaci GDPR. Nejedná se o závazné pokyny či komplexní popis problematiky ochrany osobních údajů. Dokument vzhledem ke své stručnosti nemá ambici podat vyčerpávající přehled všech aspektů týkajících se GDPR, jde o základní přehled problémů, se kterými se může setkat ambulantní segment zdravotní péče při implementaci GDPR v praxi.

Více čtěte v dokumentu

https://www.itispm.cz/upload/docs/gdpr_AMBUL_20180301_metodika_implementace_ambulantni_sfera.pdf